Rabu, 29 September 2010

Penjelasan Terhadap Isu Doa Kerajaan Negeri Kelantan

0


Baru-baru ini saya dihubungi oleh salah satu media alternatif bertanyakan komen saya tentang “Misi Munajat Royalti Rakyat” yang dicadangkan oleh salah seorang exco kerajaan Kelantan.

Sebelum memberi sebarang komentar, saya suka menyeru pembaca kembali meneliti dasar permasalahannya yang berkaitan tuntutan hak, peruntukan perlembagaan dan ketaatan kepada pemerintah.

Bagi kerajaan Malaysia, Akta Petroleum 1974 hendaklah dibaca bersekali dengan Ordinan Darurat dalam menafsirkan mengenai isu royalti minyak.

Seksyen 4(2) Ordinan (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1969 menyebut negeri di dalam Malaysia mempunyai perairan wilayah hanya setakat tiga batu nautika (5.5 kilometer) diukur dari paras air surut, sedangkan telaga minyak di Kelantan terletak 150 batu nautika dari perairan.

Manakala bagi kerajaan Kelantan royalti minyak adalah hak mereka. Mereka juga mendakwa bahawa Ordinan Darurat telah dimansuhkan pada 1979.

Jika diteliti pelantar minyak negeri Terengganu yang terletak 220 kilometer di perairan Laut China Selatan menerima bayaran royalti minyak. Sedangkan pelantar minyak di Kelantan hanya terletak 170 kilometer di Zon Ekonomi Ekslusif yang diusahakan antara Petronas dengan kerajaan Thailand di Laut China Selatan/Teluk Siam tidak menerima bayaran royalti.

Soalnya siapa yang benar? Siapa yang berhak?

Dalam kondisi sekarang saya berpendapat kerajaan negeri Kelantan telah menggunakan saluran yang betul untuk menuntut hak mereka iaitu mahkamah.

Maka usahlah kita membuat sebarang tuduhan rambang kepada mana-mana pihak sama ada kerajaan Malaysia mahupun kerajaan Kelantan sementara menunggu keputusan mahkamah.

Secara umumnya, menjadi satu kewajipan kepada mana-mana pemerintah Muslim di atas muka bumi menunaikan hak rakyatnya. Sabda Nabi SAW: “Mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah neraka.” (Riwayat Ahmad).

Banyak alternatif berdepan kezaliman

Begitu juga bagi hakim yang bertanggungjawab, hendaklah mengadili apa jua kes dengan seadilnya.

Sabda Nabi SAW: “Seorang hakim akan masuk syurga dan dua orang hakim akan masuk neraka. Hakim yang masuk ke syurga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan melaksanakannya, maka dia masuk syurga. Manakala hakim yang mengetahui kebenaran tetapi mengenepikan kebenaran dengan sengaja maka dia masuk neraka, dan hakim yang memutuskan hukuman tanpa ilmu juga masuk neraka.” (riwayat al-Hakim)

Kedua-dua pihak di atas perlu takut kepada doa orang yang dizalimi.

Sabda Nabi SAW: “Tiga golongan yang amat mustajab doanya; doa orang yang dizalimi, doa musafir dan doa bapa kepada anaknya.” (riwayat Ahmad)

Manakala rakyat tetap perlu memberikan ketaatan walau berhadapan dengan kezaliman. Apatah lagi jika kezaliman itu hanyalah tuduhan yang masih kesamaran.

Sabda Nabi SAW: “Seburuk-buruk pemerintah kamu adalah pemerintah yang kamu benci dan laknat mereka dan mereka benci dan laknat kamu. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah, bolehkah kami menentang mereka? Tidak, selama mana mereka mendirikan solat.” (riwayat Muslim)

Sabda Nabi SAW lagi: “Akan datang selepasku, pemimpin-pemimpin yang tidak mengikut petunjukku dan tidak melaksanakan sunnah-sunnahku. Bersama-sama mereka lelaki-lelaki yang berhati syaitan dan bertubuh badankan insan. Hudzaifah bin al-Yaman bertanya: Apa yang perlu aku lakukan ketika itu? Sabda Nabi SAW: Kamu perlu dengar dan taat, walau mereka memukul belakangmu dan mengambil harta bendamu.” (Riwayat Muslim)

Persoalannya, adakah rakyat perlu berdiam diri dengan kezaliman yang berlaku? Sebenarnya banyak alternatif yang disediakan oleh Allah dan Rasul sekiranya berhadapan dengan kezaliman, antaranya menasihati pemerintah, berdoa, sabar dan berhijrah.

Pada hari ini, kebanyakan nasihat kepada pemerintah tidak melalui saluran yang betul menyebabkan yang diberi nasihat sukar menerima ekoran kredibilitinya telah tercalar.

Manakala yang memberi nasihat dilihat berbangga kerana nasihatnya kepada pemerintah diketahui umum. Hairan, apakah matlamat sebenarnya? Adakah dia ingin menjadi wira kerana perkataannya dipuji dan pemerintah dicaci? Atau dia ingin memberi tekanan kepada pemerintah agar berubah?

Pemimpin dicaci, dimaki di klalayak

Jika seorang bapa sukar menerima teguran si anak ke atasnya di khalayak ramai, maka bagaimana seorang pemimpin yang tinggi kedudukannya tiba-tiba ditempelak, dicaci, disindir, dimaki dan diumpat di khalayak ramai akan menerima teguran tersebut?

Sabda Nabi SAW: “Sesiapa yang mahu menasihati pemerintah dalam sesuatu urusan, janganlah dia melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah dia mengambil tangan pemerintah tersebut dan nasihatilah dia secara rahsia. Jika dia (pemimpin) menerima (nasihat) maka itulah yang diharapkan. Sekiranya dia tidak menerima (nasihat) maka sesungguhnya dia (pemberi nasihat) telah melaksanakan tanggungjawabnya.” (Riwayat Ahmad)

Nabi SAW juga berpesan: “Janganlah kamu mencela pemerintahmu, mendustakan dan memarahi mereka. Sebaliknya bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya ketetapan Allah itu dekat.” (Riwayat Ibnu Abi 'Ashim).

Jika Fir'aun yang terkenal dengan kezalimannya tetap dinasihati dengan lemah lembut oleh Musa, maka bagaimana sikap kita pada hari ini? Selain memaki hamun pemerintah, bahkan ada sebahagian dari mereka sanggup menamakan pemerintah sebagai “Fir'aun” dan melukis wajah-wajah pemerintah dengan lukisan yang penuh sindiran dan penghinaan.

Lisan dan tangan seperti seperti inilah yang dimurkai Allah bahkan dicela oleh Rasul SAW.

Sedang Nabi SAW menyatakan: “Muslim yang terbaik adalah Muslim yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim yang lain. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Di samping menasihati dan bersabar menantikan perubahan, kita dituntut mendoakan kebaikan untuk pemerintah.

Al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari (wafat 329H) berkata: “Apabila kamu melihat orang mendoakan keburukan bagi pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu, dan sekiranya kamu melihat orang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, ketahuilah bahawa dia adalah ahlus-sunnah, insya-Allah.” (Syarh al-Sunnah, oleh al-Barbahari, ms 51)

Al-Imam Fudhail bin 'Iyadh (wafat 187H) berkata: “Sekiranya aku diberi satu doa yang mustajab, nescaya aku akan mendoakannya untuk kebaikan pemerintah. Beliau ditanya mengapa? Katanya: Aku tidak bersedih jika aku tidak menjadikannya untuk diriku. Sebaliknya apabila aku jadikan doa tersebut untuk pemerintah; kebaikan pemerintah membawa kebaikan kepada rakyat dan negara.” (Lihat Hilyah al-Auliyaak, oleh Abu Nu'iam al-Ashfahaani, 8/91)

Lajnah Tetap untuk Penyelidikan Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi ketika ditanya, adakah harus mendoakan keburukan bagi pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah?

Tatacara doa

Lajnah menjawab: “Hendaklah kamu mendoakan agar dia mendapat hidayah dan petunjuk. Juga doakan agar Allah menjadikan di tangannya kebaikan untuk rakyat, seterusnya berhukum dengan hukum Allah.” (Fatwa no: 6361)

Bagaimana pula dengan isu Sekretariat Tabung Misi Munajat Royalti Rakyat - yang menganggarkan RM400 ribu diperlukan untuk membawa 40 ulama serta tok guru pondok ke Mekah untuk bermunajat selama 40 hari dan 40 waktu - berhubung isu kes tuntutan royalti minyak?

Secara dasarnya, dalam berdoa, Islam menitikberatkan beberapa perkara; tujuan doa, orang yang berdoa, masa berdoa, tempat berdoa, apa yang didoakan, dan tatacara berdoa.

Saya yakin bahawa kerajaan negeri Kelantan mungkin telah meneliti perkara-perkara tersebut.

Pemilihan ulama dan tok guru pondok adalah satu pilihan yang baik jika bertepatan dengan ciri-ciri ulama sejati sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW: “Ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sebaliknya para nabi mewariskan ilmu.” (Riwayat Abu Daud).

Maka ulama sebenar adalah yang mewarisi ilmu sebagaimana ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jika bercanggahan dengan petunjuk Nabi SAW, maka gelaran tersebut tidak layak digunapakai seperti gelaran “Datuk” bagi perosak bangsa dan agama.

Sebenarnya soal gelaran tidak menjadi isu dasar sebaliknya hakikat bagi penggunaan gelaran tersebut yang perlu dititikberatkan. Penguasaan ilmu dan amal perlu dijadikan sebagai kayu pembeza antara ulama, juhalaak (orang yang jahil) dan mubtadi (ahli bidaah)”.

Al-Syaikh Dr Bakr Abu Zaid menyatakan bahawa salah satu kaedah penting dalam berdoa adalah membezakan antara doa yang ditetapkan keadaan, masa dan tempatnya menurut Al-Quran dan Al-Sunnah dengan doa yang mutlak tanpa sebarang penetapan.

Kata beliau: “Setiap zikir yang atau doa yang terikat dengan cara berdoa, masa dan tempat tertentu hendaklah didatangkan sepertimana ianya diriwayatkan dalam Al-Quran atau Hadis tanpa dikurangi, ditambah atau ditukarkan.”

Contohnya, doa istisqa (minta hujan) Nabi SAW mengangkat kedua belah tangan Baginda, maka kita tidak dibenarkan melepaskan tangan kerana telah ditetapkan caranya oleh Nabi SAW. Doa keluar tandas umpamanya iaitu ghufraanak, kita tidak boleh menjadikan ia sebagai doa makan kerana telah ditetapkan masa dan tempatnya.

RM400 ribu lebih baik untuk program ilmiah

Kata al-Syaikh lagi: “Manakala bagi doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tetapi tidak ditentukan cara berdoa, masa dan tempatnya; maka kita tidak dibenarkan sesuka hati menetapkan cara, masa dan tempatnya sebaliknya hendaklah dibiarkan mutlak tanpa keterikatan.”

Sebagai contoh; kadang kala kita doa sambil mengangkat tangan, kadang kala melepaskan tangan. Adapun menetapkan satu kemestian untuk mengangkat tangan setiap kali berdoa tidaklah menepati petunjuk Nabi SAW kerana Nabi SAW tidak menetapkan salah satu dari keduanya, sebaliknya diriwayatkan kedua-dua perbuatan tersebut dari Nabi SAW.

Beliau berkata lagi: “Merupakan satu keharusan berdoa dengan doa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tetapi bersyarat; antaranya tidak boleh dikhususkan cara, masa dan tempatnya.” (lihat Tashih al-Doa, oleh Dr. Bakr Abu Zaid, ms 42-43).

Perlu dijelaskan erti menetapkan adalah “mengkhususkan”, sehingga terjadi sangkaan bahawa penetapan tersebut adalah lebih baik dan yang tidak ditetapkan adalah sebaliknya.

Oleh itu, adakah penetapan angka 40 orang itu menepati Al-Quran dan Al-Sunnah. Bagaimana pula dengan 40 waktu dan 40 hari?

Menurut pandangan saya perbuatan menetapkan angka, masa dan tempat bagi doa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah adalah perbuatan yang menyanggahi petunjuk Rasul SAW. Sekiranya rakyat Kelantan merasakan mereka benar-benar dizalimi kerana hak mereka dirampas; doa orang yang dizalimi sudah cukup mustajab.

Maka cadangan saya, RM400 ribu yang dikumpulkan sebaiknya digunakan untuk program-program ilmiah seperti mengingatkan masyarakat tentang pentingnya akidah, memperkenalkan sunnah dan bahaya bidaah. Bersesuaian dengan keadaan masyarakat Islam di negara ini yang ketandusan ilmu dan ulama. Alangkah baiknya jika RM400 ribu dikumpulkan untuk tujuan pembiayaan melahirkan ulama.

Cadangan ini bersifat umum dan merangkumi kerajaan Malaysia sekali gus. Kerana apabila masyarakat memahami akidah, mengenali sunnah dan meninggalkan bidaah, pertolongan Allah pasti tiba.

Sabda Nabi SAW: “Allah tidak akan menerima taubat pelaku bidaah selama mana mereka tidak meninggalkan bid'ahnya.” (riwayat al-Thobrani). Jika dosa tidak diampunkan, mana mungkin datang pertolongan Allah. Keamanan pada hari ini hanyalah bersifat ujian dalam menentukan siapakah yang tetap beriman.

Sebaliknya, jika kerajaan Kelantan tetap merasakan keperluan ke Mekah untuk berdoa, maka usahlah menetapkan angka, masa dan cara tertentu. Selain itu, berdoalah untuk keamanan negara ini dan kebaikan kerajaan Malaysia agar urusan pentadbiran dapat berjalan dengan adil dan saksama di samping hak-hak rakyat ditunaikan.

Bagi kerajaan Malaysia, kalian juga perlu berdoa agar Allah tunjukkan kebenaran. Di samping tangani isu ini dengan berhemah lagi berhikmah. Jaga lisan dan tangan dari sebarang kemungkaran. Usah dicontohi idealogi kepembangkangan yang mana kebaikan sering dilihat sebagai keburukan.


http://www.malaysiakini.com/columns/143792

Fathul Bari Mat Jahya merupakan pengerusi jawatankuasa kerja Sekretariat Ulama Muda Umno (iLMU ). Graduan hadis daripada Universiti Islam Madinah dan Universiti Yarmouk Jordan itu kini sedang menyiapkan tesis PhD dalam bidang yang sama di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Beliau kini bertugas sebagai penasihat agama di Institut Jantung Negara.

KAMEN : Doa memang senjata muslim tetapi bukan untuk memusnahkan muslim yang lain. Metod dakwah pun dah tak betul.

Selasa, 28 September 2010

PARTI ISLAM LIBERAL MALAYSIA (PALS)

0
Dahulunya, PAS merupakan gerakan Islam paling agresif dan sensitif kepada sebarang penghinaan kepada Islam. Sebagai contoh, ketika ahli Parlimen Belanda, Geert Wilders yang menerbitkan filem pendek yang menghina kesucian al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri, PAS telah berdemonstrasi di hadapan kedutaan Belanda.Umat Islam berarak, bantah filem 'Fitna' di Kedutaan Belanda

Fri | Apr 04, 08 | 4:55:56 pm MYT

KUALA LUMPUR, 4 April (Hrkh) - Umat Islam di Malaysia membantah sekeras-kerasnya tindakan ahli Parlimen Belanda, Geert Wilders yang menerbitkan filem pendek yang menghina kesucian al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri.

Ketua Pemuda PAS Pandan,Ustaz Zulkifli berkata, seluruh umat Islam di dunia ini sekali-kali tidak akan meredai tindakan Wilders yang menyalahgunakan toleransi dalam negara.

"Kita mengutuk sekeras-kerasnya penerbitan filem 'Fitna' yang sengaja mengundang kemarahan umat Islam seluruh dunia tanpa mempedulikan perasaan dan sensitiviti penganutnya yang akan mempertahankan agama ini," ujarnya dalam perhimpunan yang diadakan di hadapan Kedutaan Belanda, berhampiran bangunan Ampwalk selepas solat Jumaat petang tadi.


Baca selanjutnya di sini...
http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13736&Itemid=5


Namun, dalam masa 2 tahun, PAS telah banyak berubah. Golongan-golongan Erdogan seperti Khalid Samad dan Husam Musa semakin menguasai PAS walaupun tewas dalam muktamar yang lepas. Khalid Samad bangga dengan lawatannya ke kilang arak malah menawarkan pembesaran kilang tersebut dengan tapak yang lebih besar.

Apabila seorang blogger, Mahaguru58 berjaya mengesan video seorang paderi Krisitian yang menghina Islam dan Rasulullah, PAS masih lagi membisu. Suara rasmi PAS, Harakah masih lagi diam. Sebaliknya, berita pilihan raya kecil lebih banyak dipaparkan di Harakah versi online. Mungkin bagi PAS ketika ini, kuasa lebih penting daripada agama. Mempertahankan kerusi DUN lebih besar daripada mempertahankan kesucian Islam.

http://www.youtube.com/watch?v=um2hlJmpztw&feature=related

Yang lebih parah, PAS yang sebelum ini mewarwarkan untuk melaksanakan HUDUD boleh berdiam diri dengan tindakan dengan paderi ini. Ini kerana, paderi ini secara terang-terangan mengaku dia adalah SEORANG MUSLIM YANG TELAH MURTAD!!! Apakah hukuman kepada golonga yang murtad mengikut HUDUD??? Kenapa bila kes pembunuhan Sosilawati dan yang lain, PAS menggesa hudud dilaksanakan tetapi tidak untuk kes ini?

Akhir kata, PAS tidak layak menggunakan Islam dalam nama parti sebaliknya lebih layak menggunakan nama ISLAM LIBERAL kerana bagi PAS, kuasa lebih penting dari segala-galanya!!!


KAMEN : ISLAM PALS.....U

Khamis, 23 September 2010

BILA TOK GURU SAMA TARAF DENGAN ARTIS...

2
Bakal menikmati penerbangan tajaan ke Mekah macam Nik Aziz.


Munajat royalti di Mekah perlu RM400 ribu

Sekretariat Tabung Misi Munajat Royalti Rakyat menganggarkan sebanyak RM400 ribu diperlukan untuk membawa 40 ulama serta tok guru pondok dari seluruh pelusuk negeri ke Mekah berhubung isu kes tuntutan royalti minyak daripada Petronas.

Pengarah sekretariat Md Zulaimi Kazin berkata jumlah tersebut bagi menampung keseluruhan kos persiapan dan kebajikan, termasuk mendapatkan hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram bagi tokoh ulama tersebut.

"Sejak dilancarkan pada 2 Syawal yang lalu, kita baru sahaja mendapat tidak sampai RM20 ribu... Kita akan bawa mereka selepas daripada musim haji. Sebaik sahaja visa umrah buka, kita akan pergi," katanya ketika dihubungi Malaysiakini pagi ini.

Laman web rasminya www.munajatroyalti.com serta laman Facebook untuk kempen itu, Misi Munajat Royalti Rakyat melaporkan, kempen itu diwujudkan supaya semua rakyat dapat menyatakan sokongan terhadap usaha itu.

Menurut laman itu, kutipan derma telah dilancarkan bagi menampung kos membawa 40 ulama serta tok guru pondok dari seluruh Kelantan untuk bermunajat secara khusus selama 40 hari dan 40 waktu di Mekah.

Mengulas lanjut, Md Zulaimi berkata, pihaknya kini sedang mengedarkan dan menjual 'kupon penajaan rakyat' untuk diedarkan kepada anak-anak Kelantan yang berada di dalam dan di luar negeri itu sebagai sokongan kepada tujuan tersebut.

"Sebanyak 100 ribu kupon yang berharga RM10, telah dicetak dan mula diedarkan sejak Isnin lalu," kata Md Zulaimi sambil mengalu-alukan sumbangan daripada sektor koporat.


Baca selanjutnya di sini...
http://www.malaysiakini.com/news/143287

KOMEN KAMEN : Hanya golongan yang tak berapa alim macam VIP dan Artis ke Mekah untuk mintak hajat. Kalau dah pangkat ulama dan tok guru, takkan nak kena ke Mekah baru doa boleh makbul. Alahai ulama zaman sekarang....dah macam Ali Baba dan 40 orang p*******

PAS: AL-halalku...Wal Haram-MU

0


Sumber: http://penembak-tepat.blogspot.com/2010/04/siri-25-p094-21-dari-42-isu-maut-untuk.html

Khalid: Tak kisah wakil rakyat BN masuk masjid tapi Mais kena konsisten
September 21, 2010

KUALA LUMPUR, 21 Sept — Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad mencabar Majlis Agama Islam Selangor (Mais) agar konsisten dalam menguatkuasakan arahan yang dikeluarkannya, terutamanya berhubung isu tidak membenarkan orang bukan Islam daripada memasuki ruang solat masjid.

Beliau berkata institusi agama itu sepatutnya bertindak adil dan konsisten bukan mencampurkan hal-hal agama dan politik dalam melaksanakan arahan.

“Saya sebenarnya tidak kisah jika Datuk Mohamad Idris Abu Bakar (ADUN Hulu Bernam) berucap dalam ruang solat masjid atau P. Kamalanantan (Ahli Parlimen Hulu Selangor) masuk ke ruang solat masjid untuk sampaikan sumbangan.

“Yang menjadi masalah sekarang adalah Mais, kerana mereka tidak konsisten dan adil.
“Bila membabitkan wakil rakyat Pakatan Rakyat (PR) tidak boleh tapi bila wakil rakyat Barisan Nasional (BN) pula tiada masalah. Bukankan ini menunjukkan Mais tidak konsisten?” kata beliau kepada The Malaysian Insider.

Khalid yang juga Yang Dipertua PAS Shah Alam berkata, sasarannya adalah Mais bukan kedua-dua wakil rakyat BN itu.

“Sasaran saya adalah Mais. Bagi saya apa yang dilakukan oleh kedua-dua wakil rakyat BN itu tidak ada masalah dan harus digalakkan lagi yang sepatutnya turut melibatkan wakil rakyat PR.

“Ini jelas menunjukkan sikap ‘double standard’ yang dilakukan Mais dan juga Jabatan Agama Islam Selangor (Jais). Kalau tidak boleh, cakap tidak boleh dan kalau boleh, jangan halang,” katanya.

Jumaat lalu, Khalid menulis dalam blognya bahawa Umno berpura-pura dalam isu yang hampir sama yang melibatkan Ahli Parlimen Hulu Selangor dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri BN.

“Sepanjang bulan Rejab, Shaaban dan Ramadan kita telah dihidang dengan bermacam-macam berita berhubung kononnya berlaku penyalahgunaan masjid dan surau apabila Selangor berada di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat.

“Dengan bantuan pihak media yang telah bekerja keras di sepanjang bulan-bulan tersebut, rakyat Malaysia telah diberikan gambaran seolah-olah Islam tercemar dan terancam oleh kerana sikap ‘tunduk kepada DAP’ khususnya dan pengundi bukan Islam secara umumnya,” kata Khalid dalam blognya.

Tulisan bertajuk “Umno, Kura-Kura dan Perahu”, Khalid menambah, menurut Umno dan BN lagi, ia dilakukan demi memperoleh undi, khususnya oleh pemimpin-pemimpin PAS dan parti PAS itu sendiri.

Khalid, Yang Dipertua PAS Shah Alam, turut menyiarkan beberapa gambar di blognya menunjukkan wakil rakyat Umno memberikan tazkirah di Masjid Lama Hulu Bernam dan Masjid Felda Gedangsa.

Khalid menimbulkan persoalan sama ada wakil rakyat berkenaan mempunyai tauliah.
Selain itu beliau turut menyiarkan gambar Kamalanathan bersama ADUN Umno menyerahkan sumbangan cek dalam Masjid Sungai Tengi Selatan.

Kamalanathan memenangi pilihan raya kecil Hulu Selangor April lalu.

http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/khalid-tak-kisah-wakil-rakyat-bn-masuk-masjid-tapi-mais-kena-konsisten/KOMEN KAMEN : Bandingkan gambar dan petikan berita di atas. Apa yang menghubungkan kedua-duanya ialah PAS selama ini menganggap Masjid dan Surau adalah milik mereka. Mereka bebas melakukan apa sahaja dan mempergunakan masjid untuk apa sahaja tujuan.

Sebab tu bila Utusan memaparkan gambar Y.B Teo, mereka meroyan semacam. Sedaya upaya mempertahankan Teo dan Y.B-Y.B PR yang lain kerana menurut mereka, rumah Allah hak eksklusif mereka. Jika terkena pihak mereka, maka berduyun ulama politik mereka mengeluarkan dalil dan nas untuk menghalalkan tindakan mereka.

Kepada Khalid Samad, jika mahukan MAIS atau JAIS adil, penyokong-penyokong PAS dalam gambar tersebut turut perlu dikenakan tindakan kerana kedua-dua perkara (Y.B Kamalanathan dan tindakan penyokong PAS) berlaku semasa PRK Hulu Selangor.


oleh KAMEN

GEMPAR!!! PERASUAH BERTANDING KETUA CABANG.

1Petikan dari Sinar Harian 21/9/2010

Calon bukan gila kuasa

KAPAR - “Sesiapa pun yang mendapat sokongan ahli akar umbi harus mengambil peluang untuk bertanding apa jua jawatan demi memberi perkhidmatan kepada rakyat terutamanya di kawasan Kapar ini,” kata salah seorang calon bagi jawatan Ketua Cabang Kapar, Mohd Miftahhudin Abdullah.

Menurutnya, jawatan adalah satu amanah dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap pemimpin dan bukannya untuk bermegah-megah ataupun untuk bangga diri.

“Kita mahukan satu perubahan baru oleh pemimpin baru di Cabang Kapar ini demi mengekalkan kemenangan besar Pakatan Rakyat (PR) di Selangor.

“Memang diakui pemilihan kali ini amat meriah dengan enam pencalonan bagi Ketua Cabang Kapar. Pencalonan yang ramai ini tidak bermaksud rata-rata calon gila kuasa seperti yang dilaporkan dalam media baru-baru ini,” katanya.

Menurutnya, semua calon mempunyai kemampuan dan kredibiliti menjalankan tugas untuk parti.

“Terserah pada parti lawan untuk label kita gila kuasa kerana mereka sudah kehabisan modal untuk menyerang parti lawan.

“Malahan perkara ini dilihat persaingan sihat di kalangan ahli dalam parti dan juga satu proses demokrasi yang sebenar di mana semua ahli berhak menentukan kepimpinan. Ini tidak pernah berlaku dalam mana-mana parti lain di Malaysia.”, katanya ketika menghubungi Sinar Harian.

Dalam pada itu, pihaknya menyeru kepada rakan-rakan yang bertanding supaya mematuhi semua etika semasa berkempen seperti apa yang disarankan oleh Majlis Pimpinan Pusat dan tidak sekali-kali mengamalkan politik menyerang peribadi atau menabur fitnah tanpa apa-apa bukti yang kukuh

Beliau yang juga Ketua Ranting PKR Jalan Masjid, Kg Perepat menyertai PKR sejak tahun 1998. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Teknologi Mara dan pernah berkhidmat sebagai akauntan dan kini memiliki syarikat sendiri.


http://www.sinarharian.com.my/selangor/content/story8194457.asp

Petikan ke-2 dari Portal Malaysian Insider

Penolong Pegawai Eksekutif LHDN dituduh terima suapan diarah bela diri
September 21, 2010

KUALA LUMPUR, 21 Sept — Mahkamah Sesyen di sini hari ini memerintahkan Penolong Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dari Cawangan Kuala Lumpur Bandar membela diri atas tuduhan menyetuju terima wang tunai sebanyak RM6,000 daripada seorang kontraktor, lima tahun lepas.

Hakim Rosbiahanim Ariffin menetapkan selama dua hari bermula 4 Okt depan bagi tertuduh, Miftahhudin Abdullah, 40, membela diri. Peguam V. Ayyasamy, yang mewakili Miftahhudin, memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya akan memanggil tujuh orang saksi pembelaan.

Bagi pertuduhan itu, Miftahhudin didakwa menyetuju terima wang suapan RM6,000 daripada Maimunah Suhor sebagai dorongan untuk mengeluarkan Surat Pengesahan Pendapatan bertarikh 4 Mac 2005 kepada Maimunah di Mentari Channel Food Court,Bangunan Sime Bank, Jalan Sultan Sulaiman di sini pada pukul 5.05 petang, 4 Mac 2005.

Miftahhudin, yang kini digantung tugas, didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 11 (a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 akta sama, yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sebanyak RM10,000 atau lima kali nilai suapan atau mana-mana yang lebih tinggi, jika sabit kesalahan.
Bagaimanapun, mahkamah melepas dan membebaskan Miftahhudin daripada satu tuduhan meminta suapan sebanyak RM6,000 bagi dirinya daripada Maimunah melalui Ainon Samat sebagai dorongan untuk mengeluarkan Surat Pengesahan Pendapatan kepada Maimunah di LHDN Cawangan Kuala Lumpur Bandar, Jalan Kampung Attap di sini pada pukul 11.26 pagi, 1 Mac 2005.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 10(a) (bb) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 16 akta sama, yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda lima kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

Rosbiahanim membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Fadzillah Mohd Ossman gagal membuktikan kes prima facie terhadap Miftahhudin di akhir kes pendakwaan.

“Selepas mahkamah meneliti kesemua hujahan dan keterangan, tertuduh dalam kes ini dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan,” kata Rosbiahanim. — Bernama


http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/penolong-pegawai-eksekutif-lhdn-dituduh-terima-suapan-diarah-bela-diri/

KOMEN KAMEN : Memang patut dalam PKR ramai peguam sebab ahli dan pemimpin parti tak dapat lari dari mahkamah. Kalau orang yang ada kes rasuah pun boleh jadi calon, tak pelik la kalau rasuah politik berleluasa dalam pemilihan kali ni.

Hadiah Raya Guan Eng untuk rakyat Pulau Pinang

0Satu lagi projek bodohkan rakyat di P.Pinang oleh Lim Guan Eng!!!

Satu lagi projek tipu rakyat P.Pinang telah diumumkan oleh Lim Guan Eng dan Kerajaan DAP negeri. Satu kenaikan tarif air yang tak masuk akal dan tak dapat diterima oleh rakyat P.Pinang. Inilah yang dikatakan satu lagi projek mengaut kekayaan dan memperbodohkan rakyat negeri!

Bukan naik 1% ataupun 5%, tetapi sekali naik terus hentam sampai 20%!! Ini adalah hadiah dari kerajaan DAP P.Pinang kepada seluruh rakyat negeri ini setelah dua tahun memerintah. Tak syak lagi bahawa Lim Guan Eng memang berjaya menjadikan P.Pinang sebagai sebuah negeri berkebajikan. Kebajikan untuk diri sendiri dan kroni!!

Guan Eng berkata langkah naikkan tarif air ini ialah untuk HUKUM golongan yang membazir. Dia juga kata kenaikan ini adalah untuk menghalang rakyat dari menyalah gunakan subsidi kerajaan negeri.

Ni nak tanya sikit Guan Eng, golongan yang pakai air lebih selama ini tak bayar bil air ke? Lagi satu, apalah biol nya bekas akauntan DAP ni yang hapuskan subsidi semata-mata untuk halang segelintir rakyat salah gunakan subsidi? Tak ke bodoh tuu..

Bila tarif air naik, rakyat tak untung... tetapi pihak pembekal iaitu PBA dan kerajaan negeri yang banyak beruntung dan bakal dapat keuntungan berlipat kali ganda setelah tarif baru diperkenalkan mulai bulan depan.

Persoalannya sekarang, keuntungan yang amat banyak itu nanti, akan masuk kantung siapa agaknya ya? Perlu diingat bahawa Lim Guan Eng ialah Pengerusi Lembaga Pengarah didalam PBA P.Pinang!

Rakyat P.Pinang kini mula tertanya-tanya, apakah ini satu lagi permainan silap mata yang bertujuan untuk memperdaya mereka lagi oleh Lim Guan Eng dan DAP? Rakyat terpedaya tetapi 'mereka' yang kaya!

Atau... apakah ini kerja kerajaan DAP untuk menipu rakyat bagi mendapatkan dana segera untuk membiayai kos pelaburan yang dibuat sebelum ini bagi menaikkan dan mempopularkan nama Lim Guan Eng? Bukan senang nak popular terutamanya jika terpaksa "merasuah" rakyat dengan hamper RM20 disetiap masjid untuk setiap kariah pada bulan Ramadhan.

Kemungkinan-kemungkinan itu ada dan susah untuk dinafikan. Memandangkan kantung DAP yang selama ini menyedut hasil negeri secara 'diam-diam' sudah semakin kering. Apatah lagi, ini bukan pertama kali mereka buat kerja seperti ini.

Jadi, syabas kepada Lim Guan Eng dan DAP P.Pinang kerana berjaya mewujudkan satu lagi projek menipu rakyat!! Dengan projek memperbodohkan rakyat P.Pinang yang terbaru ini, rakyat pastinya akan sentiasa ingat dan sedar tentang maksud sebenar kerajaan berkebajikan khalifah Lim Guan Eng.

Dan..., jangan khuatir, pasti akan timbul kesedaran didalam hati seluruh rakyat P.Pinang untuk menolak kerajaan lanun ini pada PRU akan datang!

InsyaAllah... selepas PRU13, DAP akan angkat bungkus keluar dari P.Pinang manakala Guan Eng pula akan terpaksa tempah "one way ticket" balik semula ke Melaka!

oleh Media Permatang Pauh

Rabu, 15 September 2010

Sosilawati Murder: Detailed planning indicate cold blooded-ness of killers

3


It's as if there are not enough lawyer jokes, a new genre of DAP-Lawyer jokes are now being born.

QUESTION: What do you do before you meet a DAP Lawyer?
ANSWER: Write a will and apologise to everyone and tell them you will be back in three days

QUESTION: What do you bring to a DAP Lawyer's open house?
ANSWER: As many bodyguard as possible

QUESTION: What should you do when you see a DAP lawyer scooping cow dung?
ANSWER: Run like heck and call the police when at a safe distance

DAP, which is also known as Karpal, Kit & Sons has come under heavy fire in recent times for blatant disregard of their own anti corruption rules with Ronnie Liu's infamous support letter case

the famous 'OMG, the real culprit got away" tweet from DAP Selangor strongman and state assembly speaker, Teng Chang Khim is a major revelation of the cronyism and favourtism that is prevalent within the least popular of the three Opposition parties.

Karpal, Kit & Sons is known as a party of talkers and this extremist attitude has fostered a strong sense of anti-Bumiputra within the party. Teh token presence of Bumiputras within the organisation simply cannot cover the overwhelmingly Chinese and Indian interests that are spewed by their leaders.

The strong racist sentiment within the organisation crops up everywhere from Perak to Penang to Selangor and even Kedah.

The murder of Bumiputra entrepreneur icon, Datuk Sosilawati Lawiya is gaining a lot of publicity, mostly due to the extreme brutality and detailed planning involved. that the mastermind is a lifetime member of the DAP just makes it a bit more interesting to commentators both in coffee shops, barber shops and blogs.

It is said that the mastermind of these barbaric killings was also a lawyer representing extremist group Hindraf, the group that incited estate Indians to riot in Kuala Lumpur - Hindraf had promised them that the British Govt would pay compensation to them for taking their ancestors from India to Malaysia.

We have to bear in mind that Sosilawati had taken all reasonable precautions when meeting the DAP lawyer. She did not bring any cash, she brought three male companions, a lawyer, a financial advisor and her driver.

despite having three male companions, which in the minds of most people, reasonable countermeasure to any bodily threat and a lawyer to redress any legal or business risk and a financial adviser to prevent being cheated out of her money, she was killed with the three male companions.

The multiple gruesome beating, execution and incineration indicates detailed planning with multiple contingencies by the animals that carried out this unspeakable crime.

The fact that it happened 10 day before Hari Raya indicates that the beasts took no consideration of the cultural significance of the time of the murder, in fact they may have been relying on it to inflict maximum emotional pain on the families.

Kidnapping three men and a famous businesswoman whose face is on countless billboards shows that the killers are willing to take huge risks of being discovered while the swiftness of the killing shows that they never hesitated or had any alternative plan for the crime.

A non emotional murder, for example by a Mafia hit man, would involve a quick shot to the head or beheading if you happen to die at the hand of a particularly terrifying Yakuza hitman.

Sosilawati and her three accomplice were beaten severely before they were killed.

Any first year criminologist will tell you that deaths or injuries that are the result of multiple and repeated hitting or stabbing indicates extreme emotional state of the the killer or abuser. In this case one can only assume that the DAP lawyer was very angry at something.

When you beat someone up, they will cry and scream and plead and beg for you to stop. If the killers were normal human beings with feelings they would stop after a few punches or after a few hits with something but they kept going to the point where the beatings became brutal.

Mind you, the description of the beatings must have come from the suspects themselves, I'm assuming, since the police have no body to look at and had to rely on testimony.

What kind of beast or animal can continue to hit a woman and three men to the point of death. What could have angered them?

From what we know, the victim went to see the DAP lawyer to pay his commission for finding a buyer for a piece of land in Penang. The deal is reportedly worth RM100 million.

Assuming five per cent commission, the animal's cut would have been RM5 million.

We had earlier heard that she may have brought RM4 million in cash but reports now say that Sosilawati had more sense than that and never brought cash.

Maybe that is the reason for the anger? No cash, no going back.

Could it be that the lawyer was setting up a bogus deal to just cheat Sosilawati and during the meeting with her lawyer and financial adviser, the ruse was uncovered?

The DAP lawyer, who had been disbarred before, ran the risk of permanent removal from the Bar and may have felt it necessary to kill Sosilawati rather than be discovered.

If this is true then the level of cold-blooded-ness has doubled again. Killing four people over a cheating case shows that this person thinks like an animal, no human instinct at all.

It is quite hard to find six strangers to come and brutally murder four people unless they are gangsters and are offered a lot of money.

Clearly the DAP lawyer had these gangsters on his speed dial, wither that or his brother, who is also an accomplice and also a lawyer is the link to the underworld.

I am inclined to think that the DAP lawyer is the planner and executioner because no one would be able to quickly accept and go through with such a brutal act without prior meditation.

The Question now is how do we dispense justice to animals once they have killed?

Posted by Shamsul Yunos

Selasa, 7 September 2010

EMBRACE PLURALISM AND MODERNITY – ANWAR IBRAHIM

0


Skeptics and cynics alike have said that the quest for the moderate Muslim in the 21st century is akin to the search for the Holy Grail. It’s not hard to understand why. Terrorist attacks, suicide bombings and the jihadist call for Muslims “to rise up against the oppression of the West” are widespread.

The radical fringe carrying out such actions has sought to dominate the discourse between Islam and the West. In order to do so, they’ve set out to foment anti-Americanism and anti-Semitism. They’ve also advocated indiscriminate violence as a political strategy. To cap their victory, this abysmal lot uses the cataclysm of 9/11 as a lesson for the so-called enemies of Islam.

These dastardly acts have not only been tragedies of untold proportions for those who have suffered or perished. They have also delivered a calamitous blow to followers of the Muslim faith.

These are the Muslims who go about their lives like ordinary people—earning their livings, raising their families, celebrating reunions and praying for security and peace. These are the Muslims who have never carried a pocketknife, let alone explosives intended to destroy buildings. These Muslims are there for us to see, if only we can lift the veil cast on them by the shadowy figures in bomb-laden jackets hell-bent on destruction.

These are mainstream Muslims—no different from the moderate Christians, Jews and those of other faiths—whose identities have been drowned by events beyond their control. The upshot is a composite picture of Muslims as inherently intolerant, antidemocratic, inward-looking and simply unable to coexist with other communities in the modern world. Some say there is only one solution: Discard your beliefs and your tradition, and embrace pluralism and modernity.

This prescription is deeply flawed. The vast majority of Muslims already see themselves as part of a civilization that is heir to a noble tradition of science, philosophy and spirituality that places paramount importance on the sanctity of human life. Holding fast to the principles of democracy, freedom and human rights, these hundreds of millions of Muslims fervently reject fanaticism in all its varied guises.

Yet Muslims must do more than just talk about their great intellectual and cultural heritage. We must be at the forefront of those who reject violence and terrorism. And our activism must not end there. The tyrants and oppressive regimes that have been the real impediment to peace and progress in the Muslim world must hear our unanimous condemnation. The ball is in our court.


*Artikel yang ditulis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim (DSAI) dalam The Wall Street Journal

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703369704575461503431290986.html
http://anwaribrahimblog.com/2010/09/03/the-ball-is-in-our-court/


Ulasan KAMEN:

DSAI memang terkenal sebagai pemimpin moderate muslim oleh dunia barat. Namun wajahnya dan intonasi suaranya bertukar apabila berada di hadapan muslim di Malaysia. Dia juga tidak segan untuk menjual kalimah Allah semasa di PRK Batang Ai. Sebagai sesumpah politik, tidak susah untuk dia menukar warna kulit mengikut masa dan keadaan.

Hasil daripada dakwah DSAI, PAS yang dahulunya Islam Fundamentalis telah semakin liberal di bawah kepimpinan Nik Aziz. Dulu UMNO tidak Islamik sebab tidak simpan janggut tapi ada misai, tapi sekarang ramai pemimpin PAS yang janggut dah hilang. Malah amat mengejutkan apabila pemimpin PAS seperti Nik Aziz dan Nik Amar mengakui dalam bulan ramadhan bahawa Hudud takkan dilaksanakan walaupun menang PRU ke-13.

Yang lebih utama, DSAI tidak lupa untuk mengutuk para syuhada Palestin dengan menuduh mereka sebagai pengganas sedangkan Israel dah jelas merupakan Pengganas No. 1 di dunia. DSAI takut menyerang Israel sekali lagi. Nanti terpaksa buat Apology Tour kali kedua.

KAMEN : PAS patut tukar kepada PALS (Parti Islam Liberal Semenanjung Malaysia)

TAHI LALAT (MOLE).

0


Ada yang suka kan tahi lalat. Ada yang bencikannya. Kalau baju dah bertahi lalat, selalunya baju tersebut akan dibuang. Kalau diklorox pun belum tentu hilang. Namun, dalam banyak-banyak tahi lalat (mole), mole dalam struktur organisasi merupakan perkara paling buruk dan jijik.

Definitions of mole on the Web: a small congenital pigmented spot on the skin or counterspy: a spy who works against enemy espionage.

Contoh:

Rafizi Ramli merupakan contoh mole. Seorang anak muda yang aktif gerakan reformasi kini cuba bertanding ketua AMK. Tiada masalah dalam perjuangan ideologi yang dia pegang. Namun, bagaimanakah anak muda yang mempunyai ideologi yang berbeza dengan kerajaan yang memerintah, boleh bekerja dengan sebuah GLC iaitu Petronas. Hasilnya, semasa wakil Kerajaan yang memerintah berdebat dengan Ketua Pembangkang, Rafizi tewas dengan ideologinya. Terlalu banyak maklumat berkenaan Petronas terbocor.

“Lebih menarik lagi beliau turut menyumbang idea kepada Anwar dalam Debat Harga Minyak dengan Datuk Ahmad Shabery Cheek pada 2008 dahulu. Akhirnya pada 2009 Rafizi mengambil keputusan meninggalkan kerjaya korporatnya untuk bersama parti.”

http://www.niknazmi.com/wordpress/?p=2272

Dalam masa 3 tahun bekerja dengan Petronas, si tahi lalat ini berjaya menjadi menjadi pengurus kanan termuda dalam usia 30 tahun. Bayangkan dengan aktif berpolitik, Rafizi berjaya menewaskan ramai lagi eksekutif-eksekutif dan manager yang lebih senior. Sesiapa yang mempunyai saudara atau kenalan dalam Petronas akan tahu bagai mana staf dan exec Petronas bekerja. Kurang bercuti dan sentiasa balik lewat merupakan perkara biasa. Namun, bagaimanakah seorang yang aktif berpolitik boleh menewaskan staf dan exec yang lebih komited. Adakah dengan wujudnya cable politik yang besar baginya atau si tahi lalat ni menggunakan kepintaran berpolitik untuk mengipas bos-bos besar di Petronas?

Biodata Kerjaya Rafizi.

PETRONAS/MTBE Malaysia Sdn Bhd (2003 – 2005)
-Pengurus, Propane Dehydrogenation Plant
-Pengurus termuda semasa dilantik

PETRONAS/Pejabat Naib Presiden, Urusniaga Petrokimia (2005 – 2007)
-Pengurus Kanan (Perancangan Perniagaan, Operasi dan Teknologi Urusniaga
(Petrokimia)
-Pengurus Kanan termuda semasa dilantik
-Bertanggungjawab menguruskan kumpulan urusniaga petrokimia PETRONAS dengan aset
melebihi RM30 bilion

PETRONAS/Petronas Carigali Sdn Bhd (2007 – 2009)
-Pengurus Kanan (Perakaunan, Belanjawan dan Percukaian Antarabangsa)
-Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan 51 anak-anak syarikat PETRONAS Carigali yang terlibat dengan operasi huluan di peringkat antarabangsa, membabitkan belanjawan tahunan melebihi RM20 bilion

Pharmaniaga Berhad (2009)
-Pengurus Besar

http://rafiziramli.com/about/

Tinggalkan cerita si tahi lalat yang sudah memunculkan diri dengan segala sejarah espionagenya di Petronas. Persoalannya, berapa ramaikah lagi tahi lalat seperti ini dalam GLC? Kita bukannya hendakkan Kerajaan terlalu tegas dalam menapis kenaikkan pangkat atau kemasukkan dalam Kerajaan atau GLC sehingga tidak ada ruang untuk orang Kelantan atau berkopiah putih. Tidak boleh terlalu rigid. Namun, yang penting supaya mereka yang ada jawatan dalam parti atau pun inner circle pemimpin pembangkang tidak diberikan ruang untuk memegang jawatan-jawatan strategik supaya tidak ada lagi maklumat-maklumat sulit boleh terbocor sebagai mana yang berlaku dalam debat kenaikkan harga minyak.

Kepada golongan tahi lalat ini, jika anda tidak sefikrah atau sealiran dengan Kerajaan yang memerintah, tolong tinggalkan jawatan anda dan terjunlah dalam bidang politik. Jangan zalimi orang yang lebih layak dan lebih komited daripada anda!!!

KAMEN : Benci tahi lalat dibaju.

Jumaat, 3 September 2010

Syabas Kerajaan Selangor!!! Kita sokong Kempen Anti Zina!

0

HOW COME ASKING SOMEONE TO GO HOME IS A RACIST REMARK?

2
The non-Malays went berserk when they heard how the Principal in Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor insulted their children, by asking the Chinese to go back to China and the Indians of wearing dog-chains.

I am not a racist, though I admit that I started to doubt that now. I personally don’t agree with racist remarks from anybody especially coming from a teacher. But with the racist sentiment filling up the air uncontrollably, lately, I understand fully, how this teacher has come to this point.

A teacher wouldn’t be uttering such words without a good reason. Something must have triggered the words and I believe, she was provoked into saying it just like what the DAP and MCA is doing to the government, UMNO and the Malays lately.

We are already choking, and it looks like nothing could be said or done could purify the air for now.

I do believe that the ‘dog-chain’ thing is too much. The Principal should apologize on that and if action is to be taken, then be it.

But, I didn’t know that coming from China is something insulting. Asking someone to go home is not at all a racist remark.

Especially when the Chinese made it clear how proud they are to be Chinese from China . They look up upon Mao Tze Tung and all the great warriors of China and never share the same proudness towards our Hang Tuah, Tunku Abdul Rahman, Mat Kilau and other Malaysian heroes just because these Malaysian heroes are not of Chinese ethnic.
The Chinese despise Malaysia , Malays, our Kings, our language and everything, so why the hell don’t they go back to China ? It is just natural for the Principle to tell their kids to go back to China , where their hearts and souls belong.

Only in Malaysia , we see people go crazy, stomping their feet, insisting that they are Malaysians but at the same time don’t want anything to do with Malaysia.

Only in Malaysia , we see people who insist that they are Malaysians but couldn’t even speak Bahasa Malaysia .

Only in Malaysia , we see people who want to be treated equally as the original settlers but cunningly try to re-write the Malaysian’s history and constitution.
Only in Malaysia , we see people who claim to be Malaysians but cannot even sing the National Anthem!

Only in Malaysia , we see people who fight for equality but insist on going to vernacular schools.

No other multi-racial country in the world would tolerate vernacular schools except Malaysia .

No other multi-racial country in the world would give equal privilege, rights or acknowledgment on the importance of other culture and language to be taught and nurtured among the youngsters.

Only in Malaysia we see minority own 81% of the economic cake and it is still ain’t enough.

Only Malaysian Chinese would ask for Namewee to be forgiven and look up upon the person and even set up a fan club.

And only Malaysia , would forgive someone like Namewee.

The fact that Malaysia has come this far and that the Malaysian Chinese have achieved so much doesn’t seem important anymore.

Of course there are few Chinese students who didn’t get scholarships despite being poor, but there are Malay and Bumiputra students with the same fate too. The problem lies in the implementation of the system, not the race. We have to stop looking at things from the race point of view.

In order to do that, maybe the Chinese first need to look at it from the non-Chinese point of view: what if you didn’t get promoted even when you have proven to be the best employee just because the Chinese management wants only Chinese to hold top posts?

Or you did not get the job even when the interviewer admitted that you are the best candidate, and tell you to your face that they can’t hire you because you are not a Chinese?

Only Malaysian Chinese can hire a new, dumb guy to become your boss, rather than promoting you to the post because the new, dumb guy is a Chinese and you’re not.
Only Malaysian Chinese who want to hold top posts in government sectors but will never ever open top posts for other races in the private sectors dominated by them.
Only in Malaysian Chinese we see a clear practice of double standard and bias when questioning about the positions and employment opportunities in government sectors as compared to private sectors.

Only in Malaysian Chinese, we see zero tolerance, total greed and unlimited hatred.
Only in Malaysian Chinese we see that greed, intolerance, hatred and double standards are acceptable values.

So, how do the Malaysian Chinese interpret equality, actually?
How do the Malaysian Chinese prove that they deserve to be treated as Bumiputras or even call themselves Malaysians?

Could I get a straight, simple answer to these simple questions?

Angelia Sinyang

Dipetik dari blog Mylasia

PAS Gugurkan Perjuangan Islam Di Bulan Ramadhan!

0


Kita Berdosa Undi PAS!!!

Sekarang sudah terang lagi bersuluh - bahawa PAS secara rasmi mengaku bahawa Hukum Hudud tidak akan dilaksanakan sama sekali, sekiranya PK memerintah negara ini. Hal ini sekali gus membuktikan bahawa PAS secara rasminya mengikut telunjuk DAP. Maka, dalam Islam, sesiapa sahaja yang mengikut telunjuk kaum kafir dan menggugurkan perjuangan Islam atas alasan takut dengan musuh Islam - aqidah mereka boleh tergelincir. Justeru itu, hari ini juga secara rasminya menyaksikan bahawa PAS bukan lagi parti Islam dan sama sekali tidak lagi memperjuangan Islam.


PAS sudah tidak ada bezanya lagi dengan PKR. Malah, mengundi PAS pada kali ini mungkin akan dikira jatuh berdosa - kerana parti tersebut secara terang-terangan sudah mengisytiharkan tidak akan melaksanakan hukum Hudud - maknya, PAS akan tetap mengekalkan perlembagaan penjajah - yang selama ini mereka gelarkan sebagai perlembagaan thogut. Jadi, masih adakah para penyokong PAS yang tidak sedar-sedar lagi? Sesungguhnya, tiada dosa yang lebih besar daripada menggugurkan perjuangan Islam. Sezalim-zalim UMNO, sejahat-jahat UMNO, seburuk-buruk UMNO, UMNO tidak pernah sanggup mengisytihar secara terbuka bahawa parti tersebut tidak mahu melaksanakan hukum Hudud.


Sebaliknya PAS sanggup mengubah perjuangan mereka, semata-mata mahu menjaga hati DAP dan kemaruk dengan kuasa. Malah, selama ini, keinginan PAS yang mahu mengIslamkan perlembagaan negara, mahu mengIslamkan Malaysia, mahu mengIslamkan pentadbiran negara - hanyalah slogan dan omong kosong. Akhirnya Islam gaya PAS hanya menyebabkan kita berlutut dan meraih simpati kepada DAP - jadi, siapa sebenarnya yang mengkhianati Islam? UMNO atau PAS? Sudah, di bulan Ramadhan ini, eloklah ahli PAS bertaubat dan segera tinggalkan parti tersebut dengan segera, sebelum Malaysia ditimpa bala! Baca laporan Utusan Malaysia di bawah.


KOTA BHARU 2 Sept. – Pas mengakui hukum hudud tidak semestinya dilaksanakan sekiranya pakatan pembangkang menang pada Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) dan memerintah negara.

Timbalan Pesuruhjaya 3 Pas Kelantan, Datuk Mohd. Amar Nik Abdullah berkata, Pas dan parti-parti dalam pakatan pembangkang pada peringkat ini telah bersetuju untuk tidak membincangkan soal pelaksanaan hukum hudud yang menjadi agenda perjuangan parti itu selama ini.

Malah, katanya, Pas dan rakan-rakannya dalam pakatan itu juga tidak akan ‘mengusik’ kerangka Perlembagaan Persekutuan walaupun ada pandangan yang mengatakan ia perlu dipinda sekiranya Pas hendak melaksanakan syariat Islam.

“Tidak semestinya kita akan laksanakan, kita melihat kepada persediaan dan persetujuan masyarakat.

“Kita ada persetujuan untuk peringkat ini kita tidak bincangkan soal hudud. Misi kita yang utama ialah untuk menjatuhkan Barisan Nasional pada pilihan raya.

“Bagi kita secara personalnya, perjuangan kita adalah untuk menegakkan syiar (Islam), tetapi kita tidak akan memaksakan hasrat ini kepada masyarakat.

“Bila masyarakat sudah bersedia dengan penjelasan, kefahaman, pada masa itu kita akan laksanakan,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau diminta mengulas laporan yang pakatan pembangkang tidak pernah merancang untuk melaksanakan undang-undang Islam termasuk hudud jika ditakdirkan berjaya memerintah negara ini. Ini kerana parti-parti dalam pakatan itu, termasuk Pas terikat kepada perjanjian bersama yang akan terus mempertahankan dan mengamalkan perlembagaan sedia ada.

Ahli Parlimen Kulim-Bandar Baharu, Zulkifli Noordin yang mendedahkan perkara itu menjelaskan, dasar itu dipersetujui dan ditandatangani oleh semua pemimpin pembangkang termasuk Pas.

Baru-baru ini, Penyelaras Pakatan Pembangkang, Datuk Zaid Ibrahim menyatakan bahawa Pas tidak akan dapat melaksanakan hukum hudud berdasarkan realiti politik hari ini dan perjanjian antara parti pakatan pembangkang yang berpegang teguh pada Perlembagaan Negara.

Mengulas lanjut, Mohd. Amar yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Dakwah negeri berkata, cita-cita Pas untuk menegakkan syariat dan sebuah negara Islam tidak pernah berubah tetapi pelaksanaannya bergantung kepada persediaan masyarakat yang juga pengundi.

“Rakyat Malaysia iaitu pengundi, walaupun pilih Pakatan Rakyat tetapi mereka belum bersedia untuk menerima pelaksanaan (hukum hudud) kita tak jadi masalah.

“Selama ini kita bagi tahu nak laksanakan negara Islam pun bukan nak memaksa, tapi dilaksanakan dengan persetujuan pengundi, itu paling penting. Sebab, bila rakyat setuju soal perlembagaan sekular tak berbangkit dah,” katanya.


Ditulis Oleh Muhammad Azli Shukri

Khamis, 2 September 2010

Khalid persoal Kerajaan BN bantu kakitangan awam.

5


Kerajaan Pusat atau Kahild Gereja yang tak pernah rasional sebenarnya?


SHAH ALAM, 1 Sept: Langkah pentadbiran Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak membelanjakan RM934.65 juta dengan memberi RM500 bonus kepada setiap kakitangan kerajaan wajar dipersoal secara rasional.

Menurut Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Samad, langkah Najib itu seakan tidak selari dengan langkah rasionalisasi subsidi dengan menarik semula subsidi lima komoditi asasi yang bernilai RM750 juta demi mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan.

"Bukan saya tidak setuju dengan pemberian ini, saya sokong rakyat diberi bonus, tetapi apa rasional Najib menarik RM750 juta subsidi dan berbelanja RM900 juta untuk bonus," ujarnya di Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Parlimen Shah Alam. Baca seterusnya di HARAMKAH DAILY

***

Ada sahaja benda yang tidak kena dengan Khalid Gereja Samad ni. Kalau boleh apa jua kebaikan yang kerajaan buat untuk rakyat pasti akan dipertikaikanya. Kalau memang dasar manusia jenis berhati busuk, samapai bila-bila pun tetap macam itu. La ni bila kerajaan bagi bonus hari raya pada kakitangan kerajaan, itu pun nak dikonar baringkan dengan mendakwa apa rasional bonus raya itu diberi sambil mangaitkan dengan penarikan balik subsidi komoditi asas oleh kerajaan.

Kalau orang dah beri, kita ambil sahaja lepas itu ucap terima kasih. Habis cerita, setakat ini belum lagi kedengaran ada kakitangan kerajaan yang komplen pasal bonus yang diberikan kepada meraka. Kadang kala wak perhatikan orang politik seperti ini sahaja yang lebih-lebih dalam sesetengah isu, pada hal orang biasa-biasa macam wak ni tak kisah apa pun. Hidup tetap berjalan macam biasa.

Selain itu Khalid Samad tak perlu berbangga sangat apabila menyatakan kerajaan negeri bawah Pakatan Rakyat yang memulakan dulu pemberian bonus hari raya sebanyak RM500 kepada kakitangan awam kerajaan negeri kemudian mengatakan kerajaan pusat meniru idea mereka ini. Ah! macam lah kerajaan pusat yang ada sekrang ini baru sahaja memerintah dalam Malaysia ini, kita Merdeka pun dah masuk kali ke53. Tahun-tahun sebelum ini ada juga bonus yang diberikan oleh kerajaan pusat cuma jumlahnya sahaja yang berbeza mengikut keadaan semasa. Kalau baru berusia setahun jangung, bulu pun baru belajar nak tumbuh, usah mendabik dada dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan PR. Tak ada satu pun benda yang dibuat oleh Pakatan Rakyat melalui kerajaan negeri yang ditadbirnya yang kita rakyat boleh banggakan. Kalau makin nak kasi lingkup ada la.

Buat Khalid Samad cukup-cukup lah tu..hari raya pun dah nak dekat, usah bangkitkan perkara-perkara yang tak memberi apa-apa faedah kepada rakyat. Kalau ye pun nak menonjolkan diri sebagai pembela rakyat biarlah cari isu-isu yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Yang pastinya keadaan sekarang semua orang tengah dalam mood bergembira sambil berbelanja sakan dengan duit bonus yang mereka dapat sempena hari raya tahun ini. Bila duit bonus habis baru sambung cerita lain pula..Wak nak tanya Khalid sikit...Bonus hari raya tahun ini berapa dapat?...

oleh Wak Jengkol

Rabu, 1 September 2010

GEMPAR !! : Selepas Surau, Al-Quran Pula Dicemari ?

3


Dr Novandri Hasan Basri

Isu Teo Nie Ching MP Serdang belum lagi selesai. Sekarang sudah ada isu baru pula yang lebih kontroversial!!

Apabila melihat foto Lau Weng San ADUN Kampung Tunku memegang dan membaca terjemahan Al-Quran dan diperhatikan oleh Tony Pua MP Petaling Jaya Utara, hati ini terdetik untuk bertanya,

1. Apakah Lau Weng San boleh berbuat demikian?

2. Apakah Lau Weng San sudah membersihkan tangan-tangan beliau jika terpegang lauk babi dan minuman arak sebelum memegang Al-Quran?

3. Apakah totok PAS kariah surau sudah menerangkan kepada Lau Weng San tentang kesucian Al-Quran dan mesti dijaga serta diletakkan di tempat yang tinggi di rumah Weng San nanti dan bukannya disepahkan begitu sahaja seperti buku cerita yang lain?

MIM ingin mengenengahkan persoalan-persoalan di atas untuk pandangan pembaca sekalian. Di bawah adalah beberapa keterangan yang MIM rujuk di dalam beberapa portal agama :-

Firman Allah swt mengatakan:

"Sesungguhnya orang-orang kafir musyrik itu najis."

Sabda Rasulullah saw:

"Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci."

Dengan demikian, makna hadis itu adalah; janganlah seorang yang musyrik diberi peluang untuk menyentuh al-Qur’an. Ini adalah kerana dia menyentuh tanpa memberi rasa hormat kepadanya, tidak mengakuinya bahkan sebaliknya dia merendahkannya.

Dan ini sangat sesuai dengan larangan mengirimkan al-Qur’an ke wilayah musuh kerana khuatir ianya jatuh ke tangan mereka yang kemudian diperlakukan dengan tidak sopan dan penuh permusuhan klik sini

Firman Allah swt :

“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil ‘alamiin. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?” [QS. Al Waaqi'ah, 56 : 77-81]
Persoalan-persoalan di atas perlu di jawab dengan segera. Kita memerlukan satu jawapan yang tepat mengenai isu kafir memegang Al-Quran dan cara penyimpanannya di rumah kafir tersebut.


Jika dibiarkan begitu sahaja, mungkin akan berlaku pula polemik totok-totok PAS menghadiahkan Al-Quran kepada orang kafir tanpa memikirkan kesucian Al-Quran. Apakah lepas ini, tiba pula giliran pemimpin kafir yang lain 'dihadiahkan' Al-Quran.

Siapa yang mahu ? Lim Guan Eng pembohong ? Lim Kiat Siang komunis? Karpal Singh 'langkah mayatku dulu' ? Elizabeth Wong porno? Ronnie Liu gangster?

Tetapi satu perkara yang sangat memualkan ialah terdapat blog dan web pro-pembangkang seperti tidak ada modal dan memperalatkan foto-foto seperti di atas untuk tujuan menutup kesalahan pemimpin-pemimpin PAS itu sendiri.

Makanya, apa yang nampak baik dan ikhlas sudah bertukar menjadi buruk, bermotifkan politik dan sekadar berlakon sahaja. Sungguh memalukan !!

Ironinya juga, sudah banyak kali diperkatakan iaitu isu asalnya bukan orang Islam tidak boleh masuk ke dalam rumah Allah swt tetapi kesalahan totok PAS yang gagal menasihati Teo Nie Ching MP Serdang supaya menutup aurat dan berpakaian yang lebih sesuai di dalam rumah Allah swt!

Nampaknya jentera saraf PAS masih mahu mencuba membohongi ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS!!

Kali ini mereka gagal !!